BUBBA – A JEWELED – GOLD PLATED

132.000.000 

  • Kích thước:  49 – 22 – 145
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.