CHIRP CHIRP – ARMY

44.000.000 

  •  Kích thước: 49-23-141
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.