COX UCKER JEWELED – BLACK/GOLD PLATED

142.000.000 

  • Kích thước: 52-19-153
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.