EVAGILIST – BLACK/GOLD PLATED

57.000.000 

  • Kích thước: 53-19-146
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.