PETER ARNELL – ARMY

44.000.000 

  • Kích thước: 48-25-140
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.