SOFFFFFFFFERS II – ANTIQUE SILVER

50.000.000 

  •  Kích thước: 49-20-148
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.

Hết hàng