VAGILLIONAIRE II – CRYSTAL

38.000.000 

  • Kích thước: 54-19-142
  • Chi tiết trang trí được làm thủ công tại Hollywood, Hoa Kỳ. Gọng kính được làm thủ công tại Nhật.